Program bilgileri
 Programın Süresi                         

  12 saat 

 Programın Ücreti                            

  810 TL (%08 KDV Dahil) 5 Taksit

 Eğitim Yeri                                        
 

  İstanbul Ticaret Üniversitesi
  BURSA YERLEŞKESİ

 Başvuru                                          

  Programa başvurmak için
  tıklayınız. Eğitimin Amacı


Geçmişten günümüzde birçok Haksız Fiil, Kusursuz Sorumluluk ve Tehlike Sorumluluğundan doğan durumlar meydana gelmektedir. Bunların uygulamada en çok karşımıza çıkan türleri Trafik Kazaları ile İş kazalardır. Her iki durumda da bedensel zaraların miktarını tayin ve tespitte aktüeryal hesaplamalar içeren maddi tazminat hesaplama yöntemleri benimsenmektedir. Zararın miktarı, kusur oranlarının belirlenmesi ve çeşitli gerçek ve varsayımsal veriler ışığında yapılan tazminat belirleme metodları, hukukçular başta olmak üzere her alanda insanın ilgisini çekmektedir. Türk Borçlar Kanunu, Karayoları Trafik Kanunu ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu tarafından belirlenen ana ilkeler ile Yargıtay kararlarıyla biçimlenen bedensel zararların ortaya konması ve hesaplanması konunun özünü oluşturmaktadır.

Bu çerçevede "Yargıtayca Kabul Edilen Aktüeryal Hesaplamalar" eğitimi programı, katılımcılarla hem tazminat hukukunun temel verilerini irdeliyecek hem de karmaşık gibi görünen hesaplama tekniklerini yalın bir alatımla aktarımını sağlamayı amaç edinmektir.

  


Eğitim Bilgileri

 
Eğitim Günleri : 6-7 Mayıs
Eğitim Saatleri   : -
Eğitim Süresi   : 2 Gün (12 saat)
Eğitim Yeri   : İstanbul Ticaret Üniversitesi BURSA YERLEŞKESİ
Detaylı Bilgi  : 0224 452 07 23-24 duyguo@ticaret.edu.tr
 


Programa başvurmak için
tıklayınız.

Bizi Takip Edin