Dış Ticarette Akreditif Uygulamaları Uzmanlığı

Program Bilgileri

Dış ticaretteki ödeme yöntemleri arasında özel bir yeri olan akreditifli ödeme yönteminin, Milletlerarası Ticaret Odası tarafından yayınlanmış olan “Akreditiflere İlişkin Uygulama Kuralları (UCP 600)” kapsamında detaylı bir şekilde ele alınarak, uygulamalı olarak işlendiği 24 saatlik eğitimde, katılımcıların; Akreditifli ödeme yöntemi hakkında detaylı bilgilere sahip olmaları, Akreditif açılışı ile ilgili şartları doğru belirleyebilmeleri, İhracat akreditifinde yer alan şartları inceleyebilmeleri ve karşılaşabilecekleri riskleri önceden görebilmeleri, İhracat akreditifine ilişkin ibraz süresi içinde ibraz istenen belgelerini hatasız (rezervsiz) olarak hazırlayabilmeleri, Banka uygulamalarını ve verdikleri bilgilerin doğruluğunu sorgulayabilecek bilgilere sahip olmaları sağlanarak, akreditif işlemleri konusunda uzmanlaşmaları ve işlemleri rahatlıkla yapabilmeleri hedeflenmektedir.

Eğitim Tarihi

— Yeni dönem kayıtlarımız devam etmektedir.

Eğitim Süresi

— 24 Saat

Eğitim Yeri

— Sütlüce Yerleşkesi

Başvur