Hayat Boyu Öğrenme Koordinatörlüğü

  • Our Company

Hayat Boyu Öğrenme Koordinatörlüğü

Hayatboyu Öğrenme Koordinatörlüğü 2013 yılı başından itibaren Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ve TOEFL Sınav Merkezi’nin faaliyetlerini tek çatı altında koordine etmek amacıyla oluşturulmuştur. Koordinatörlük, yaşam boyu eğitimi destekleyici çalışmaları bilim ve teknolojideki hızlı gelişmeler doğrultusunda bünyesindeki Merkezleri koordine etmekle yükümlüdür.

Misyonumuz

İstanbul Ticaret Üniversitesinin, ülkemizin değişen ihtiyaçlarına cevap verebilen, küresel yönelimlere kendisini süratle uyarlayabilen; yerel ve evrensel ahlaki değerlere sahip, girişimci, üretken ve nitelikli olarak yetiştirdiği insan gücüne hür ve adil davranmayı ve sorumluluk üstlenebilmeyi öğreten bir üniversite olma amacına hizmet eden; ileri teknoloji ve çağdaş yaklaşımlarla tasarlanmış bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı süreçlerin araştırılması ve uygulanması yoluyla Üniversitenin ve paydaşlarının faaliyetlerine destek vermek ve uluslararası standartlarda çalışmalar ortaya koymaktır.

Vizyonumuz

Akademik esnekliği sağlayarak bilgi çağının gerekliliği olan disiplinler arası çalışmaları bünyesinde yürütebilen, öğretim ve araştırma çalışmaları için yüksek kalite sağlayan, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı yürütülen önlisans lisans tamamlama, lisans ve lisansüstü eğitim öğretimi etkin bir şekilde yürüten, uluslararası bilimsel faaliyetlerde aktif ve belirleyici olarak yer alan, adını aldığı Üniversiteye yaraşır, yalnız ulusal düzeyde değil uluslararası düzeyde de saygınlığı kabul edilmiş, evrensel değerlere saygılı, önde gelen Merkezlerin içinde yer almaktır.

Kadromuz


Selma DEMİRDAĞ

Müdür

sdemirdag@ticaret.edu.tr


Sürekli Eğitim Merkezi


Esra GÜNSAL


egunsal@ticaret.edu.tr

Metin ÖZYÜREK


mozyurek@ticaret.edu.tr

Uğur YILDIZ


uyildiz@ticaret.edu.tr

Öztürk ASLAN


oaslan@ticaret.edu.tr

Ömer YÖRÜBAŞ


oyorubas@ticaret.edu.tr

Seyhan SIVACI


ssivaci@ticaret.edu.tr