Şirket Akademileri ve Danışmanlık

Akademi Kurmak Sizden Başarıya Götürmek Bizden

Şirket akademisi eğitim ve geliştirme bölümlerinin yeniden yapılandırılması değil insanları, işi öğrenmeyi ve süreçleri içine alan kapsamlı bir entegrasyon sürecidir. Bu süreçte Hayat Boyu Öğrenme ile alınacak profesyonel ve akademik bir destek , güçlü bir akademi kurmanızı sağlar. Bu çerçevede, kurumlardan gelen talepler doğrultusunda kurumlarla yapılan ortak çalışmalar sonucunda mevcut durum tespiti yapılarak kurumun eğitim ihtiyaçlarını belirlenmekte eğitim check-up hizmetleri de verilmektedir.

Şirket akademileri sayesinde;

— Proaktif merkezi bir yapı

— Yaşam boyu öğrenmeyi hedefleyen eğitimler

— Yönetim ve personel tarafından desteklenen ve paylaşılan bir yapı

— Kurumsal gelişmeyi ve büyümeyi destekleyen yapı

— Orta ve uzun dönemi stratejik hedeflere yönelik ve iş stratejisi ile bağ kurulmuş bilgiler

— Şirket kültürünün oluşumuna ve gelişimine destek veren eğitimi çalışma yaşamının bir parçası haline getirmiş yapı

— Gerekli yetkinliklerin oluşmasına ve sürekli gelişmesine destek veren bir yapı

— Öğrenilenlerin kurumsal katkıları sürekli ölçülen ve geliştiren model

— İş performansını geliştiren ve süreklilik sağlamaya dönük

— Eğitimlerin akademik ölçüldüğü ve sağlanan karma değere göre sınıflandırıldığı bir program

Şirket Akademileri çalışanlarının mesleki ve kişisel gelişimi için güçlü bir modeldir. Şirket akademisi bir bilgi sermayesi ve marka stratejisidir. Şirket akademisi organizasyonun stratejileri ile hedef kitlesinin öğrenme amaçlarını birbirine bağlar.


Gerçekçi Ve Uygulanabilir Çözümler İçin

Merkezimiz bünyesinde Üniversitemiz akademisyenleri ve sektör uzmanlarınca kurumlara özel danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

Eğer kurumunuzda yeni eğitimlerle yönetmekte zorlanıyorsanız büyüme oluşturmaya rekabeti yönetmeye süreçleri geliştirmeye veya risklerle başa çıkmaya çalışıyorsanız üniversitemiz uzman kadromuz ile en ideal çözümleri hızlı bir şekilde geliştirerek size yardım etmek için her zaman hazır bulunmaktadır.

— Kurumları Dinler

— Kurumlarla Tek Bir Takım Olarak Beraber Çalışır

— Yenilikçi Alternatifler Ve Çözümler Sunar

— Tüm Hizmetlerimizde En Üstün Profesyonel Hizmet Standartlarını Uygularız

Verilen Danışmanlıklar

— Strateji Ve Yönetim Danışmanlığı

—İnsan Kaynakları Danışmanlığı

— Kurumsal Finansman Hizmetleri

—Yeniden Yapılandırma Hizmetleri