Sınav Merkezi Yöneticiliği

En Doğru En Güvenilir Değerlendirme

Kamu kurumu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların ihtiyaçları çercevesinde işe giriş, yeterlilik, kurum içi yükselme, unvan değişikliği, yabancı dil vb alanlarda uzman akademik kadromuzun desteği ile ayrıntılı ölçme ve değerlendirme hizmetleri sunmaktadır.

Bu hizmet, Hayat Boyu Öğrenme Koordinatörlüğü bünyesinde, hem istanbul da hem de diğer şehirlerde, üniversitemizin, bilgi, birikim ve deneyimi ile birleşerek gerçekleştirilmektedir. Sınav Merkezi olarak kurumlara en doğru en güvenilir ölçme ve değerlendirme hizmeti sunma yolunda ilerlemekteyiz.

— İhtiyaç Tespiti : alanında Uzman ve akademisyenlerimizin desteği ve kurum yetkilileri ile alan , hedef, kitle, sınav türü vb konuların belirlenmesi

— Soruların Hazırlanması: Alanında uzmanlarınca sınav sorularının hazırlanması

— Sınav Organizasyonu: Sımav mekanı sağlama. Sınavların uygulanması ( Talebe göre sınıf ve bilgisayar ortamında)

— Ölçme ve Değerlendirme

— Sınav Sonuç Raporu: Ölçütler çerçevesinde sınav sonuçlarının yorumlanması ve raporlanması

Sınav hizmetlerimizden bazıları;

  • Giriş Sınavları
  • Görevde Yükselme Sınavları
  • Unvan Değişikliği Sınavları
  • Yeterlilik Sınavları